Main navigation

เคล็ดลับในการสร้าง sense

Q ถาม :

ท่านอาจารย์ครับ ผมก็คนหนึ่งที่ต้องแก้พอร์ต หรือไม่ก็ปล่อยไปตามยถากรรม อยากจัดพอร์ตให้ได้อย่างท่านอาจารย์ แต่สิ่งที่ยากที่สุด คือ sense ท่านอาจารย์พอจะมีเคล็ดลับในการพัฒนา sense ไหมครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

Sense จะเกิดกับจิตหมดจดเท่านั้น

ผมไม่เล่นหุ้น ไม่ลงทุนเพื่อความร่ำรวย เก่งกาจ หรือโด่งดังอะไร จึงไม่มีโลภะ โทสะ โมหะเกิดขึ้น

ผมลงบุญ เพื่อบุญล้วน ๆ สถาปนาการบุญให้แข็งแรงมั่นคง สืบไปยาวนาน จิตจึงหมดจด sense จึงมักเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใด ๆ เลย