วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ โครงการสุขภาวะวิถีพุทธผสานสรรพศาสตร์ มูลนิธิอุทยานธรรม เข้าสำรวจชุมชนบ้านพุน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวตาลแถว อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเริ่มโครงการพัฒนาจิตสำนึกชุมชน สามัคคี ดี เจริญ 


ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานและผู้มีส่วนร่วมในกิจอันเป็นกุศลครั้งนี้