มูลนิธิอุทยานธรรมมอบปัจจัยเพื่อรถพยาบาลกู้ชีพแก่โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
  วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนมูลนิธิอุทยานธรรมมอบปัจจัยเพื่อรถพยาบาลกู้ชีพแก่โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล     ตัวแทนมูลนิธิอุทยานธรรมเข้ารับฟังความสำคัญของรถพยาบาลกู้ชีพจากศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา     วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตัวแทนมูลนิธิอุทยานธรรมเข้ารับฟังความสามารถและประสิทธิภาพของรถพยาบาลกู้ชีพพร้อมตรวจรถที่บริษัทอาร์เอ็กซ์ จำกัด…
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรมถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแก่วัดคำประมง เพื่อรักษาสงฆ์อาพาธและประชาชนผู้เจ็บป่วย
วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนมูลนิธิอุทยานธรรมถวายปัจจัยจำนวน ๓๒๑,๐๙๙.๙๐ บาท แด่วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร…
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรมถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแก่สำนักสงฆ์ป่ามะขาม เพื่อดูแลรักษาและนำส่งภิกษุอาพาธระยะสุดท้าย
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนมูลนิธิอุทยานธรรมมอบปัจจัยจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท เวชภัณฑ์ และเครื่องไทยธรรม…
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรมจัดกิจกรรมพัฒนาจิตสำนึกชุมชน ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านหัวตาลแถว
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ โครงการสุขภาวะวิถีพุทธผสานสรรพศาสตร์ มูลนิธิอุทยานธรรม และบริษัท ไลอ้อน จำกัด…
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรมร่วมสร้างสัปปายะ ครั้งที่ ๒ โครงการวัดสร้างสุข ณ วัดปริวาศ กรุงเทพฯ
  วันพุธที่ ๑๘ พฤษจิกายน ๒๕๕๘ โครงการสุขภาวะวิถีพุทธผสานสรรพศาสตร์ มูลนิธิอุทยานธรรม…
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรมร่วมสร้างสัปปายะ ครั้งที่ ๑ โครงการวัดสร้างสุข ณ วัดปริวาศ กรุงเทพฯ
  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ โครงการสุขภาวะวิถีพุทธผสานสรรพศาสตร์ มูลนิธิอุทยานธรรม และทีมงานจากบริษัท…
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรม เริ่มโครงการวัดสร้างสุข ณ วัดปริวาศ กรุงเทพฯ
  วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ โครงการสุขภาวะวิถีพุทธผสานสรรพศาสตร์ มูลนิธิอุทยานธรรม และทีมงานจากบริษัท…
> ดูรายละเอียด