Main navigation
ธรรมกระจ่าง : สัมมา-มิจฉา

กระจ่างสัจธรรม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมปฏิบัติ ธรรมปฏิปทา และวิมุตติ หลักการ 1.…

ธรรมกระจ่าง : ความดี

กระจ่างสัจธรรม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมปฏิบัติ ธรรมปฏิปทา และวิมุตติ - ติดดี -…

ธรรมกระจ่าง : วิญญาณ

กระจ่างสัจธรรม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมปฏิบัติ ธรรมปฏิปทา และวิมุตติ ~ ว่าด้วยวิญญาณ…

บวชให้สุด ตามพุทธวิธี

สร้างถวายพระพุทธศาสนาในวาระการบวชพระและชีพราหมณ์ ที่ท่านอาจารย์ไชย ณ พล…

อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๓

อรหันตธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่แสดงบุญญาภินิหาร…

ความไม่ประมาท

ความไม่ประมาทเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลทั้งปวง บุคคลจะไม่ประมาทได้…

สุคติ สุคโต

จิตใจทุกดวงล้วนปรารถนา สุคติ สุคโต เพราะสุคติ คือ ภูมิแห่งความสุข สุคโต คือ…

อารยธรรมบท ชุดที่ ๑

อารยธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาของฆราวาสอริยะ และคฤหัสถ์สัมมาชนในสมัยพุทธกาล…

อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๑

อรหันตธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่แสดงบุญญาภินิหาร…

อานุภาพกรรม

พระไตรปิฎกเสียงสมจริง ชุด อานุภาพกรรม…

อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๒

อรหันตธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่แสดงบุญญาภินิหาร…

พระพุทธเจ้าโปรดพระโพธิสัตว์

พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธอังคีรสเจ้า…

อารยธรรมบท ชุดที่ ๒

อารยธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาของฆราวาสอริยะ และคฤหัสถ์สัมมาชนในสมัยพุทธกาล…

ปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๑

หนังสือรวบรวมธรรมเทศนาหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ที่ได้แสดงแก่เหล่าศิษย์…

ปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๒

หนังสือรวบรวมธรรมเทศนาหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ที่ได้แสดงแก่เหล่าศิษย์…

ปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๓

หนังสือรวบรวมธรรมเทศนาหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ที่ได้แสดงแก่เหล่าศิษย์…

ปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๔

หนังสือรวบรวมธรรมเทศนาหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ที่ได้แสดงแก่เหล่าศิษย์…

ปัญญาปทีโปนุสรณ์

หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป…

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

การบรรลุธรรม ปฏิปทา และโอวาทธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  

ชีวิตและวิญญาณ

ชีวิตกับร่างกายเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ ชีวิตกับจิตใจเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่…

ยอดธรรมเพื่อการหลุดพ้น

พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย…

พระธรรมรวบยอด

..ครั้งนั้นแล ท่านพระสารีบุตรได้เล่ากะภิกษุทั้งหลายว่า ธรรมนี้แล…

โสฬสปัญหา

ไขความกระจ่างโสฬสปัญหา อมตธรรมวิสัชนาอันล้ำค่า และธรรมปฏิบัติอันลึกซึ้ง ตรงสู่ผลเลิศ…

โยคะสูตร มหัศจรรย์แห่งโยคะ

แบบแห่งโยคะที่โยคีทั้งหลายฝึกฝนกันทุกวันนี้ ล้วนปฏิบัติตามแนวโยคะสูตรทีท…

สมดุลแห่งชีวิต ฉบับย่อ

ดุลยภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิต  หากชีวิตเสียดุลก็เหมือนกับรถเสียศูนย์…

พอดี ดีที่สุด

ความพอดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกความคิด คำพูด การกระทำ ทุกภารกิจ และทุกชีวิต…

เกิดมาเพื่อชนะ

ภาวะโลกและสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหาและแรงกดดันต่างๆ…

สมดุลแห่งชีวิต

ดุลยภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิต  หากชีวิตเสียดุลก็เหมือนกับรถเสียศูนย์…

ผู้นำที่ไม่เอาไหน ผู้นำที่ดี ผู้นำที่ยิ่งใหญ่

ผู้นำที่ดีนั้นควรจะเริ่มต้นจากการนำตนเองให้ไปสู่ชีวิตที่มีคุณค่าที่สูงขึ้น …

มหาสติ

การปฏิบัติธรรมสำหรับผู้นำและผู้บริหาร ผู้ที่สนใจหนังสือ ติดต่อ ปัญญานวัตการ…

วิธีปฏิบัติง่าย สำเร็จง่าย ในกิจทั้งปวง

ทุกสิ่งง่ายตั้งแต่ต้น จิตปรุงแต่งทำให้ความง่าย ค่อยๆ กลายเป็นความยากไปโดยไม่จำเป็น…

ความสุขที่ล้ำค่า

แหวกโลกค้นหา                    …

เกร็ดการบริหารจากเรื่องจริงทั่วโลก

การเรียนรู้จากธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้น ไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์…

Nothing is Better Than Being Happy เป็นอะไรไม่สำคัญเท่าเป็นสุข

แท้จริงแล้วความสุขเป็นสิ่งเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มนุษย์สามารถสร้าง รักษา…

The Foolish, The Clever, The Wise คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา

หนังสือเสียง เรื่อง คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา นี้ เขียนโดยอาจารย์ไชย ณ พล…

สิทธิ

ถาม อาจารย์ครับ ผมสังเกตเห็นในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระดับ ประเทศ องค์กร บริษัท…

อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๓

อรหันตธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่แสดงบุญญาภินิหาร…

ความไม่ประมาท

ความไม่ประมาทเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลทั้งปวง บุคคลจะไม่ประมาทได้…

สุคติ สุคโต

จิตใจทุกดวงล้วนปรารถนา สุคติ สุคโต เพราะสุคติ คือ ภูมิแห่งความสุข สุคโต คือ…

อารยธรรมบท ชุดที่ ๑

อารยธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาของฆราวาสอริยะ และคฤหัสถ์สัมมาชนในสมัยพุทธกาล…

อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๑

อรหันตธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่แสดงบุญญาภินิหาร…

อานุภาพกรรม

พระไตรปิฎกเสียงสมจริง ชุด อานุภาพกรรม…

อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๒

อรหันตธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาแห่งพระอรหันต์สมัยพุทธกาลที่แสดงบุญญาภินิหาร…

พระพุทธเจ้าโปรดพระโพธิสัตว์

พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธอังคีรสเจ้า…

อารยธรรมบท ชุดที่ ๒

อารยธรรมบท เป็นบทธรรมและความเป็นมาของฆราวาสอริยะ และคฤหัสถ์สัมมาชนในสมัยพุทธกาล…

ชีวิตและวิญญาณ

ชีวิตกับร่างกายเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่ ชีวิตกับจิตใจเป็นสิ่งเดียวกันหรือไม่…

ยอดธรรมเพื่อการหลุดพ้น

พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย…

พระธรรมรวบยอด

..ครั้งนั้นแล ท่านพระสารีบุตรได้เล่ากะภิกษุทั้งหลายว่า ธรรมนี้แล…

โสฬสปัญหา

ไขความกระจ่างโสฬสปัญหา อมตธรรมวิสัชนาอันล้ำค่า และธรรมปฏิบัติอันลึกซึ้ง ตรงสู่ผลเลิศ…

บวชให้สุด ตามพุทธวิธี

สร้างถวายพระพุทธศาสนาในวาระการบวชพระและชีพราหมณ์ ที่ท่านอาจารย์ไชย ณ พล…

ปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๑

หนังสือรวบรวมธรรมเทศนาหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ที่ได้แสดงแก่เหล่าศิษย์…

ปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๒

หนังสือรวบรวมธรรมเทศนาหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ที่ได้แสดงแก่เหล่าศิษย์…

ปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๓

หนังสือรวบรวมธรรมเทศนาหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ที่ได้แสดงแก่เหล่าศิษย์…

ปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๔

หนังสือรวบรวมธรรมเทศนาหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ที่ได้แสดงแก่เหล่าศิษย์…

ปัญญาปทีโปนุสรณ์

หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป…

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

การบรรลุธรรม ปฏิปทา และโอวาทธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  

โยคะสูตร มหัศจรรย์แห่งโยคะ

แบบแห่งโยคะที่โยคีทั้งหลายฝึกฝนกันทุกวันนี้ ล้วนปฏิบัติตามแนวโยคะสูตรทีท…

สมดุลแห่งชีวิต ฉบับย่อ

ดุลยภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิต  หากชีวิตเสียดุลก็เหมือนกับรถเสียศูนย์…

พอดี ดีที่สุด

ความพอดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกความคิด คำพูด การกระทำ ทุกภารกิจ และทุกชีวิต…

เกิดมาเพื่อชนะ

ภาวะโลกและสังคมในปัจจุบันเต็มไปด้วยปัญหาและแรงกดดันต่างๆ…

สมดุลแห่งชีวิต

ดุลยภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิต  หากชีวิตเสียดุลก็เหมือนกับรถเสียศูนย์…

ผู้นำที่ไม่เอาไหน ผู้นำที่ดี ผู้นำที่ยิ่งใหญ่

ผู้นำที่ดีนั้นควรจะเริ่มต้นจากการนำตนเองให้ไปสู่ชีวิตที่มีคุณค่าที่สูงขึ้น …

มหาสติ

การปฏิบัติธรรมสำหรับผู้นำและผู้บริหาร ผู้ที่สนใจหนังสือ ติดต่อ ปัญญานวัตการ…

วิธีปฏิบัติง่าย สำเร็จง่าย ในกิจทั้งปวง

ทุกสิ่งง่ายตั้งแต่ต้น จิตปรุงแต่งทำให้ความง่าย ค่อยๆ กลายเป็นความยากไปโดยไม่จำเป็น…

ความสุขที่ล้ำค่า

แหวกโลกค้นหา                    …

เกร็ดการบริหารจากเรื่องจริงทั่วโลก

การเรียนรู้จากธรรมชาติหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้น ไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์…

Nothing is Better Than Being Happy เป็นอะไรไม่สำคัญเท่าเป็นสุข

แท้จริงแล้วความสุขเป็นสิ่งเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มนุษย์สามารถสร้าง รักษา…

สิทธิ

ถาม อาจารย์ครับ ผมสังเกตเห็นในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระดับ ประเทศ องค์กร บริษัท…

The Foolish, The Clever, The Wise คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา

หนังสือเสียง เรื่อง คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา นี้ เขียนโดยอาจารย์ไชย ณ พล…

ธรรมกระจ่าง : สัมมา-มิจฉา

กระจ่างสัจธรรม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมปฏิบัติ ธรรมปฏิปทา และวิมุตติ หลักการ 1.…

ธรรมกระจ่าง : ความดี

กระจ่างสัจธรรม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมปฏิบัติ ธรรมปฏิปทา และวิมุตติ - ติดดี -…

ธรรมกระจ่าง : วิญญาณ

กระจ่างสัจธรรม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมปฏิบัติ ธรรมปฏิปทา และวิมุตติ ~ ว่าด้วยวิญญาณ…