Main navigation
มูลนิธิอุทยานธรรมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแก่สำนักงานพุทธมณฑล
มูลนิธิอุทยานธรรมมอบของขวัญและเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ตัวแทนสำนักงานพุทธมณฑล เพื่อสนับสนุนของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จัดขึ้น ณ พุทธมณฑล ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒  ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้  
> ดูรายละเอียด
UD คีตธรรมถ่ายทอดธรรมะผ่านบทเพลงในงานธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ครั้งที่ ๓๓
วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ UD คีตธรรม มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ร่วมสร้างความเบิกบานให้กับผู้เข้าอบรม…
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรมสร้างซีดีพระไตรปิฎกเสียงสมจริง อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๓ ถวายสงฆ์และวัดไทยทั่วโลก และมอบแด่องค์กรการกุศลทั่วประเทศ
เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา’ ๖๑ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม…
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรมสร้างซีดีพระไตรปิฎกเสียงสมจริง พระพุทธเจ้าโปรดพระโพธิสัตว์ ถวายสงฆ์และวัดไทยทั่วโลก และมอบแด่องค์กรการกุศลทั่วประเทศ
  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้สร้างซีดีพระไตรปิฎกเสียง…
> ดูรายละเอียด
ประมวลภาพกิจกรรมมูลนิธิอุทยานธรรม 2017
  ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณชนทุกท่านในกิจอันเป็นกุศลทั้งหลายนี้    
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรมสร้างซีดีพระไตรปิฎกเสียงสมจริง ธรรมปฏิบัติ ชุดที่ ๕ ถวายสงฆ์และวัดไทยทั่วโลก และมอบแด่องค์กรการกุศลทั่วประเทศ
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้สร้างซีดีพระไตรปิฎกเสียง…
> ดูรายละเอียด