Main navigation
มูลนิธิอุทยานธรรมมอบสีทาอาคารเพื่อสาธาณประโยชน์แก่ชุมชนสามร้อยยอด ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
มูลนิธิอุทยานธรรมมอบสีทาอาคารเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับ อนามัย โรงเรียนอนุบาล และสถานีตำรวจ ของชุมชนสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งสามเป็นผู้รับมอบ ณ สถานที่ก่อสร้างมูลนิธิอุทยานธรรม สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗    …
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรมร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕๗
มูลนิธิอุทยานธรรมร่วมสนับสนุนการจัดบริการทางแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๕๗…
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแก่สำนักงานพุทธมณฑล
มูลนิธิอุทยานธรรมมอบของขวัญและเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ตัวแทนสำนักงานพุทธมณฑล…
> ดูรายละเอียด
UD คีตธรรมถ่ายทอดธรรมะผ่านบทเพลงในงานธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ครั้งที่ ๓๓
วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ UD คีตธรรม มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ร่วมสร้างความเบิกบานให้กับผู้เข้าอบรม…
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรมสร้างซีดีพระไตรปิฎกเสียงสมจริง อรหันตธรรมบท ชุดที่ ๓ ถวายสงฆ์และวัดไทยทั่วโลก และมอบแด่องค์กรการกุศลทั่วประเทศ
เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา’ ๖๑ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑) โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม…
> ดูรายละเอียด
มูลนิธิอุทยานธรรมสร้างซีดีพระไตรปิฎกเสียงสมจริง พระพุทธเจ้าโปรดพระโพธิสัตว์ ถวายสงฆ์และวัดไทยทั่วโลก และมอบแด่องค์กรการกุศลทั่วประเทศ
  วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้สร้างซีดีพระไตรปิฎกเสียง…
> ดูรายละเอียด