มูลนิธิอุทยานธรรม


เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมปฏิบัติธรรม และทำบุญพระสงฆ์สุปฏิปันโน ดังนี้


ถวายปัจจัยจำนวน 234,200.00 บาท แด่ พระอาจารย์อุทัย ธมมวโร วัดภูย่าอู่ จังหวัดอุดรธานี เพื่อร่วมสร้างและซ่อมแซมเสนาสนะ หอปฏิบัติธรรม ถวายสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม และศาสนกิจอื่นๆ ตามสมควร


ขออนุโมทนาบุญกับผู้ดำเนินงานและผู้ร่วมบุญทุกท่าน