หลวงปู่สาคร


เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองทุนสงฆ์อาพาธ มูลนิธิอุทยานธรรมได้น้อมถวายปัจจัยจำนวน ๒๐๕,๕๐๖ บาท แด่พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เพื่อร่วมเป็นค่ารักษาการอาพาธของหลวงปู่ท่อน ญาณธโร ณ วัดป่ามณีกาญจน์ จังหวัดนนทบุรี
 

ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้