เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ มูลนิธิอุทยานธรรมได้น้อมถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา จำนวน ๑๒๓,๕๕๐ บาท โดยมีพระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร เป็นตัวแทนสงฆ์ในการรับปัจจัยในครั้งนี้


ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้