เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ มูลนิธิอุทยานธรรม ได้จัดงานบุญญาธรรมเพื่อความเจริญ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมปัญญธารา กรุงเทพฯ  ในงาน มูลนิธิอุทยานธรรมและผู้ร่วมงาน ได้ทำพิธีทำบุญพระธรรมและพิธีทำบุญพระสงฆ์สุปฏิปันโน ดังนี้

ถวายพระไตรปิฎกชุด และปัจจัยจำนวน 606,674.37 บาท แด่ พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพ่อทอง จนฺทสิริ) เจ้าอาวาสวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และกุฏิสงฆ์อาพาธ  วัดป่าฐานสมานุสรณ์  จังหวัดเลย และศาสนกิจอื่นๆ ตามสมควร

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ผู้ดำเนินงาน และผู้ร่วมบุญทุกท่าน