Main navigation

มูลนิธิอุทยานธรรมและคณะถวายภัตตาหารเป็นมหาทาน เข้าพรรษา ๒๕๖๖ ณ วัดป่าอัมพวัน ชลบุรี

มหาทาน2566


เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา ๒๕๖๖ มูลนิธิอุทยานธรรมและคณะถวายภัตตาหารเป็นมหาทาน ๖๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ ณ วัดป่าอัมพวัน จังหวัดชลบุรี เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา โดยอาราธนาพระพุทธเจ้าเป็นประธาน พระอาจารย์จันดี กันตสาโร พร้อมด้วยคณะสงฆ์เป็นผู้รับ พร้อมกับได้ถวายปัจจัยบำรุงพระศาสนา ๑๒๙,๗๖๓.๘๙ บาท ถวายบาตร ไตรจีวร และไทยธรรมต่าง ๆ แก่คณะสงฆ์ และถวายปัจจัยเพื่อชำระหนี้สงฆ์ ๓๕,๐๐๐ บาท

มหาทาน อุทยานธรรม

 

ถวายผ้าขาว

 

ตั้งจิตทำบุญ

 

มหาทาน 2566

 

มหาทาน 2566

 

ถวายมหาทาน

 

อุทยานธรรม

 

อุทยานธรรม

 

อุทยานธรรม

 

ทำบุญ


 

ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้