พุทธธรรมเปลี่ยนโลก

โครงการพุทธธรรมเปลี่ยนโลก โดยมูลนิธิอุทยานธรรม เป็นภารกิจรวบรวมพระพุทธธรรมสังคนีกับพระพุทธประวัติ ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวตามความเป็นจริง ตั้งแต่ ประสูติ ออกบวช บำเพ็ญเพียร ตรัสรู้ ประกาศธรรม สร้างพระอริยสงฆ์ สถาปนาพระศาสนา ขับเคลื่อนสัมมาธรรมแก้มิจฉาธรรม การยกภูมิจิต ภูมิมนุษย์ ภูมิเทพพรหมให้สูงขึ้น กระทั่งเสด็จปรินิพพาน

ในระยะแรกจะนำเสนอเรื่องราวผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือและแทบเบล็ต โดยรวบรวมเนื้อหา รูปถ่ายจากสถานที่จริง เสียงอ่านพระไตรปิฎก เพื่อให้ผู้กำลังเดินทางหรือเคยเดินทางไปแสวงบุญ ณ สี่สังเวชนียสถานได้เรียนรู้และศึกษาพระพุทธธรรมและพระพุทธประวัติตามที่ปรากฏในพระไตรปิฎกให้เกิดศรัทธาและปัญญาพละยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการพุทธธรรมเปลี่ยนโลก [email protected]

เว็บไซต์ พุทธธรรมเปลี่ยนโลก  https://buddhadhamma.uttayarndham.org (คลิก)

 

 

 

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น