วิธีการดาวน์โหลด iBook เข้า iPad หรือ iPhone

ดาวน์โหลด iBooks เข้า iPad หรือ iPhone 

(ถ้าต้องการดาวน์โหลด PDF คลิก)

ไฟล์หนังสือนามสกุล iBooks จะช่วยให้ท่านสามารถใช้ multi-media และฟีเจอร์อื่น ๆ ที่เฉพาะสำหรับ iBooks (สำหรับอุปกรณ์ระบบ Android สามารถดาวน์โหลดหนังสือจาก google play store หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ )

1.  ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ (เลือกดาวน์โหลดไฟล์นามสกุล .iBooks) ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือก folder ที่ต้องการจะเก็บไฟล์ตามต้องการ (default เก็บไฟล์ของเครื่องส่วนมากจะเก็บอยู่ที่ folder Download)

2.  เปิดโปรแกรม iTunes บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (สามารถ download โปรแกรม iTunes ได้จาก www.apple.com/th/itunes/download)

3.  ต่ออุปกรณ์ที่ต้องการจะอ่าน iBook เช่น iPad หรือ iPhone หากเป็นการต่ออุปกรณ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ครั้งแรก ให้ทำการปลดล็อคเครื่อง iPad หรือ iPhone ที่หน้าจอ iPad หรือ iPhone จะมีการแจ้งเตือนความน่าเชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการต่อกับ iPad หรือ iPhone โดยให้เลือกที่ “เชื่อถือ”


แล้วเลือก Book บนเมนู Devices ด้านซ้าย
 
 
 

4.  เปิด folder ที่ดาวน์โหลดหนังสือมาเก็บไว้ ลากไฟล์หนังสือมาวางใน iTunes ในเมนู Devices (อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้) > Books
 
 
 
5.   เมื่อหนังสือเข้ามาอยู่ในโปรแกรม iTunes เรียบร้อยแล้ว สิ้นสุดการเชื่อมต่ออุปกรณ์  iPad คลิกที่เครื่องหมาย eject (ลูกศรชี้ขึ้น) ข้างชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่  แล้วปิดโปรแกรม iTunes
 

6.  เปิดแอพพลิเคชั่น iBook  บน iPad หรือมือถือ หนังสือจะอยู่ในแอพพลิเคชั่น สามารถเปิดอ่านได้ทันที
 
 


วิธีการดาวน์โหลด PDF เข้ามือถือหรือ iPad

เลือก PDF