บทนำชุดเวทัลลธรรม การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญา

เวทัลลธรรม คือ การถกธรรมอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นวิธีการสอนธรรมอันถ่องถ้วนที่พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้โปรดเวไนยชน คนชอบความลึกซึ้งทั้งหลาย 

มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมเวทัลลธรรมอันลึกซึ้งสมัยพุทธกาล ที่พระผู้มีพระภาคและเหล่าพระอรหันต์ทรงถกธรรมกันเพื่อความเข้าใจธรรมแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นแก่พุทธชนทั้งหลาย

ธรรมชุดนี้จะทำให้ท่านเข้าถึงสัจธรรมและวิธีการปฏิบัติธรรมอันยิ่ง ชำระกังขาตรณะให้บริสุทธิ์ และปฏิบัติธรรมได้อย่างแม่นยำ ล้ำลึกยิ่งขึ้น

 

ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  [email protected]