บทนำชุดธรรมะเพื่อครอบครัวโดยธรรม

การมีครอบครัวเป็นโอกาสดีที่จะรวมพลังกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญอันยิ่ง หากบริหารได้ดี ก็จะได้ความสำเร็จอันคุ้มค่า แต่หากบริหารไม่ดี อาจนำมาซึ่งภาระเกินจำเป็น ความห่วง หวง หึง ยึดถือ คาดหวัง หวาดระแวง ทุกข์ระทม บั่นทอนพลังกัน กัดกร่อนความเจริญของกันและกันได้

ในบรรดากลยุทธ์การบริหารครอบครัวทั้งหลายในโลกนี้ การครองเรือนโดยธรรมเป็นการบริหารครอบครัวที่ประเสริฐสุด ได้ผลดีสูงสุด มูลนิธิอุทยานธรรมจึงได้รวบรวมพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ และเหตุการณ์สมัยพุทธกาลที่เกี่ยวกับการบริหารครอบครัว เพื่อเป็นของขวัญแก่ผู้ครองเรือนทั้งหลายให้ได้คุณค่าสูงสุดจากการพลีตนเพื่อครอบครัว

ขอให้ของขวัญชิ้นนี้ เป็นพลังแห่งความกรุณาอันประเสริฐจากพระพุทธองค์ และความเมตตาอันสะอาดจากผู้จัดทำ เพื่อธำรงครอบครัวท่านและอนุชนให้มีความสุขความเจริญอย่างอบอุ่นสถาพรสืบไป

ติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับโครงการแสงธรรมแห่งพระไตรปิฎก มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ที่  [email protected]