วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ โครงการสุขภาวะวิถีพุทธผสานสรรพศาสตร์ มูลนิธิอุทยานธรรม และทีมงานจากบริษัท ตะล่อมสิน จำกัด บริษัทไลออน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมโครเทค จำกัด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักงานเขตยานนาวา และโรงเรียนวัดปริวาศ รวมพลังสร้างสัปปายะ ครั้งที่ ๑

โครงการวัดสร้างสุข ดำเนินการโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม ณ วัดปริวาศ ถนนพระราม ๓ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
 
พื้นที่สร้างสัปปายะ ครั้งที่ ๑
  1. พื้นที่ท่าน้ำ
  2. พื้นที่พระเจดีย์
  3. พื้นที่ศาลาเจ้าคุณ
  4. จัดทำป้ายและมาตรฐาน

ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานและผู้มีส่วนร่วมในกิจอันเป็นกุศลครั้งนี้