Main navigation

UD คีตธรรมถ่ายทอดธรรมะผ่านบทเพลงในงานธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ ครั้งที่ ๓๓


วันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ UD คีตธรรม มูลนิธิอุทยานธรรม ได้ร่วมสร้างความเบิกบานให้กับผู้เข้าอบรม ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ?* ครั้งที่ ๓๓ ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น 3 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ  


ผู้สนใจสามารถรับฟังธรรมะในทำนองได้ที่  ธรรมะในทำนอง (คลิก)
 

ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานและผู้ดำเนินงานทุกท่าน


 

*หมายเหตุ:  กิจกรรม ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ? จัดขึ้นโดย กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต ร่วมกับ เครือข่ายชีวิตสิกขา