Main navigation

มูลนิธิอุทยานธรรมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแก่สำนักงานพุทธมณฑล


มูลนิธิอุทยานธรรมมอบของขวัญและเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ตัวแทนสำนักงานพุทธมณฑล เพื่อสนับสนุนของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่จัดขึ้น ณ พุทธมณฑล ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้