Main navigation

มูลนิธิอุทยานธรรมถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมแก่วัดคำประมง เพื่อรักษาสงฆ์อาพาธและประชาชนผู้เจ็บป่วย

วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ตัวแทนมูลนิธิอุทยานธรรมถวายปัจจัยจำนวน ๓๒๑,๐๙๙.๙๐ บาท แด่วัดคำประมง จังหวัดสกลนคร โดยมีพระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จังหวัดอุดรธานีเป็นตัวแทนสงฆ์รับ

มูลนิธิอุทยานธรรม วัดคำประมง


อโรคยศาล วัดคำประมง จัดตั้งขึ้นในปี พศ. ๒๕๔๗ เป็นสถานที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งทุกชนิดอย่างเป็นองค์รวมด้วยวิธีรักษาทางการแพทย์แบบผสมผสาน ทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกภายใต้ความรับผิดชอบดูแลของพระอาจารย์ปพนพัชร์ จิรธัมโม เจ้าอาวาส ผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ปัจจุบันได้รับการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานด้านมะเร็ง
 

มูลนิธิอุทยานธรรม วัดคำประมง

 

มูลนิธิอุทยานธรรม วัดคำประมง

 

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในบุญนี้