คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา | The Foolish, The Clever, The Wise

คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา โดย ไชย ณ พล เขียนขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาและพัฒนาคุณค่าแห่งตน และถือเป็นคู่มือที่ช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติสัมพันธ์กับบุคคล สรรพสิ่งรอบตัวและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต อย่างเหนือชั้นมากยิ่งขึ้น

 

ฟังบน