คนทำการวัด

มัคคทายก

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้มีคนทำการวัด (๕/๔๕/๔๓)