Main navigation

ธรรมกระจ่าง : สัมมา-มิจฉา

กระจ่างสัจธรรม คุณธรรม จริยธรรม ธรรมปฏิบัติ ธรรมปฏิปทา และวิมุตติ

หลักการ
1. เกณฑ์แห่งสัมมาธรรม
2. ทำไมมิจฉาธรรมจึงเป็นเรื่องใหญ่ และจะจำแนกสัมมาธรรมกับมิจฉาธรรมได้อย่างไร
3. จะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีมิจฉา
4. ทิฏฐิ ๖๒

สัมมา-มิจฉาในชีวิตประจำวัน
1. เกิดเป็นมนุษย์บรรลุธรรมง่ายกว่าจริงหรือ
2. ทำดีไม่ได้ดี
3. สิ่งที่เป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์
4. ที่พึ่งให้พ้นภัย
5. ฤกษ์ยามที่ดี
4. เครื่องรางมลคงและการอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่ง
5. การไหว้เทพเจ้ากับการปฏิบัติธรรม
6. ทานที่ทำให้แก่ญาติที่ตายไปแล้ว ญาติจะได้รับหรือไม่
7. ต้องกรวดน้ำอุทิศจึงได้รับบุญ จริงหรือไม่
8. การทำบุญให้ญาติผู้ใหญ่
9. การวางจิตเมื่อมีคนเสียชีวิต
10. ทำไมจึงต้องมีการไว้ทุกข์