Main navigation

วิธีปฏิบัติง่าย สำเร็จง่าย ในกิจทั้งปวง

ทุกสิ่งง่ายตั้งแต่ต้น

จิตปรุงแต่งทำให้ความง่าย

ค่อยๆ กลายเป็นความยากไปโดยไม่จำเป็น

กลับไปสู่ความสำเร็จง่ายๆ

ด้วยการปฏิบัติให้ถึงธรรมชาติเช่นนั้นเอง

เมื่อทำได้ดังนั้น เรียกว่า 'ตถตา'


ผู้ที่สนใจหนังสือ ติดต่อ ปัญญานวัตการ มูลนิธิอุทยานธรรม [email protected]