Main navigation

สิทธิ

ถาม

อาจารย์ครับ ผมสังเกตเห็นในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระดับ ประเทศ องค์กร บริษัท ครอบครัว แม้กระทั่งวัด จะมีกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิ์ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ น่าแปลกที่คนมีสิทธิ์กลับไม่ค่อยออกมาเรียกร้องอะไร เราจะบริหารคนเหล่านี้อย่างไรครับ

 

ไชย ณ พล  ตอบ

โอ.. ปัญหานี้เป็นปัญหาจักรวาลเลยนะ  ระบบกรรมมีไว้เพื่อบริหาร ความชอบธรรม ความเป็นธรรม ศีลธรรม แห่งสิทธิทั้งหลายนี่แหละ   ในโลกก็มีหลายระบบถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อบริหารสิทธิหน้าที่ของประชากรโลก ทั้งระบอบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบกฎหมาย ระบบศาลสถิตยุติธรรม  ระบบการบริหาร ระบบวัฒนธรรม แม้กระทั่งจารีตทางสังคม เนื่องจากเป็นประเด็นที่ใหญ่มาก ดังนั้นค่อยๆ พิจารณาไป

-----

สารบัญ

กำเนิดสิทธิ
เกณฑ์การบริหารสิทธิ
ระบบบริหารสิทธิ
การบริหารมนุษย์นานาพฤติกรรมแห่งนานาสิทธิ
การป้องกันปัญหาทั้งปวงอันเนื่องด้วยสิทธิ
อิสรภาพเหนือระบบสิทธิอันไร้ศานติ