Main navigation

ปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๔

หนังสือรวบรวมธรรมเทศนาหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ที่ได้แสดงแก่เหล่าศิษย์ จัดพิมพ์โดยคณะทำงานอุทยานธรรม เนื่องในวาระที่หลวงปู่เปลี่ยนอายุครบ ๘๔ ปี โดยได้จัดหมวดหมู่พระธรรมเทศนาเพื่อให้ง่ายแก่การศึกษาปฏิบัติธรรมที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล