Main navigation
ดิรัจฉานวิชา
Share:

ภิกษุพึงเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยดิรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ

๑. การทายอวัยวะ ทายนิมิต ทายอุปบาต ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้า ทำพิธีบูชาไฟ ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ทำพิธีเติมเนยบูชาไฟ ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ  ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลักษณะที่บ้าน ดูลักษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก เป็นหมอผี เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอแมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็นหมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร เป็นหมอทายเสียงสัตว์

๒. การทายลักษณะแก้วมณี ทายลักษณะไม้พลอง ทายลักษณะผ้า ทายลักษณะศาตรา ทายลักษณะดาบ ทายลักษณะศร ทายลักษณะธนู ทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรี ทายลักษณะบุรุษ ทายลักษณะกุมาร ทายลักษณะกุมารี ทายลักษณะทาส ทายลักษณะทาสี ทายลักษณะช้าง ทายลักษณะม้า ทายลักษณะกระบือ ทายลักษณะโคอุสภะ ทายลักษณะโค ทายลักษณะแพะ ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ ทายลักษณะนกกระทา ทายลักษณะเหี้ย ทายลักษณะตุ่น ทายลักษณะเต่า ทายลักษณะมฤค (กวาง)

๓. การดูฤกษ์ยาตราทัพว่า พระราชาจะยกออก-จะไม่ยกออก พระราชาภายในจะยกเข้าประชิด พระราชาภายนอกจะถอย พระราชาภายนอกจะยกเข้าประชิด พระราชาภายในจะถอย พระราชาภายในจะมีชัย พระราชาภายนอกจะปราชัย-จะมีชัย พระราชาภายในจะปราชัย-จะมีชัย พระราชาองค์นี้จะปราชัย เพราะเหตุนี้

๔. การพยากรณ์ว่า จะมีจันทรคราส จะมีสุริยคราส จะมีนักษัตรคราส ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์จะเดินถูกทาง-ผิดทาง ดาวนักษัตรจะเดินถูกทาง-จะเดินผิดทาง จะมีอุกกาบาต จะมีดาวหาง จะมีแผ่นดินไหว จะมีฟ้าร้อง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจะขึ้น-จะตก ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรจะมัวหมอง-จะกระจ่าง จันทรคราสจะมีผลเป็นอย่างนี้ สุริยคราสจะมีผลเป็นอย่างนี้  นักษัตรคราสจะมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจะมีผลเป็นอย่างนี้  ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจะมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรเดินถูกทางจะมีผลเป็นอย่างนี้ ดาวนักษัตรเดินผิดทางจะมีผลเป็นอย่างนี้ มีอุกกาบาตจะมีผลเป็นอย่างนี้ มีดาวหางจะมีผลเป็นอย่างนี้ แผ่นดินไหวจะมีผลเป็นอย่างนี้ ฟ้าร้องจะมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรขึ้นจะมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรตกจะมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรมัวหมองจะมีผลเป็นอย่างนี้ ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตรกระจ่างจะมีผลเป็นอย่างนี้

๕.  การพยากรณ์ว่าจะมีฝนดี จะมีฝนแล้ง จะมีภิกษาหาได้ง่าย จะมีภิกษาหาได้ยาก จะมีความเกษม จะมีภัย จะเกิดโรค จะมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือนับคะแนน คำนวณ นับประมวล แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์

๖. การให้ฤกษ์อาวาหมงคล ให้ฤกษ์วิวาหมงคล ดูฤกษ์เรียงหมอน ดูฤกษ์หย่าร้าง ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์ ดูโชคดี ดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงครรภ์ ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง ร่ายมนต์ให้คางแข็ง ร่ายมนต์ให้มือสั่น ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง เป็นหมอทรงกระจก เป็นหมอทรงหญิงสาว เป็นหมอทรงเจ้า บวงสรวงพระอาทิตย์ บวงสรวงท้าวมหาพรหม ร่ายมนต์พ่นไฟ ทำพิธีเชิญขวัญ

๗. การทำพิธีบนบาน ทำพิธีแก้บน ร่ายมนต์ขับผี สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน  ทำกะเทยให้กลับเป็นชาย ทำชายให้กลายเป็นกะเทย ทำพิธีปลูกเรือน ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ พ่นน้ำมนต์ รดน้ำมนต์ ทำพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่าย  ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบน ปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่าง ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ หุงน้ำมันหยอดหู ปรุงยานัตถุ์ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน ป้ายยาตา ทำการผ่าตัด รักษาเด็ก ใส่ยา ชะแผล

 

 

อ้างอิง
สามัญผลสูตร มหาศีล พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๙ ข้อที่ ๑๑๔-๑๒๐
 

คำต่อไป