Main navigation

ควรบริหารคนโง่ที่ขยันอย่างไร

Q ถาม :

ท่านอาจารย์ครับ ช่วงโควิดที่ผ่านมา ธุรกิจก็ประสบปัญหาเหมือนทั่วไป ช่วงมีปัญหาทำให้เห็นทั้งความฉลาดความโง่ ความขยันความเกียจคร้าน ของพนักงานแต่ละคนได้ชัดเจน บริษัทแบกคนไว้จำนวนมาก ทำให้ฐานะการเงินเริ่มอึดอัด ผมจึงนึกถึงที่บรรพบุรุษจีนสั่งไว้ว่า หากมีพนักงานที่โง่แต่ขยันให้ไล่ออกเสีย ผมก็ลองประเมินดูพนักงานในบริษัท ถ้าจะไล่คนโง่แต่ขยันออก ต้อง lay off ประมาณ 25% ซึ่งก็จะเป็นปัญหากับงาน และคุณแม่ก็ไม่อยากให้เอาใครออก แต่หากเก็บไว้ ธุรกิจไม่ไปไหน เตาะแตะอยู่ที่เดิม

ขออนุญาตท่านอาจารย์ ขอคำชี้แนะครับว่าเราจะจัดการกับพนักงานกลุ่มนี้อย่างไรดี

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

จริง ๆ แล้วคนโง่แต่ขยัน ไม่มีอันตรายอะไรกับบริษัท พัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้โดย

1. ให้ทำงานตาม work procedure ที่ชัดเจน

2. หากงานใดยังไม่มี standard procedure ให้ทำงานตามคำสั่ง

3. อย่าให้เขาทำงานที่เขาไม่ถนัด หรือไม่คุ้นเคย

4. สอนและฝึกเขาด้วย on the job training ทีละงานย่อย อย่าให้งาน scale ใหญ่

เมื่อพนักงานกลุ่มนี้ อยู่ใน track เช่นนี้ ก็เป็นประโยชน์ต่อองค์กรพอสมควร


คนที่อันตรายต่อองค์กรจริงที่ต้องจัดการมีอยู่สามจำพวก

1. คนโง่แต่อวดเก่ง คนเช่นนี้จะปรุงแต่งความหลงผิดมายึดถือ ไม่ยอมฟังใคร ไม่ยอมเข้าระบบที่ถูกต้องคุ้มค่า ไม่ยอมทำตามกระบวนการสู่ความสำเร็จ ทั้งชวนคนรวน หลงทาง คนที่ไม่ยอมหลงด้วยก็จะเกิดความขัดแย้ง แตกแยก คนที่ไม่กล้าแย้งขัดก็จะหัวหด เก็บความสามารถของตนไว้เพราะไม่อยากมีปัญหา performance ขององค์กรจะต่ำ คนเหล่านี้หากพัฒนาไม่ได้ ควรให้ออก

2. คนเกรี้ยวกราดที่ขยัน คนเช่นนี้จะทำให้เสียบรรยากาศการทำงาน แบ่งฝักแบ่งฝ่าย กล่าวโทษกัน ทะเลาะเบาะแว้งกลั่นแกล้งกัน เครียดทั้งองค์กร การงานเสียหาย สุขภาพเสียหาย คนเหล่านี้หากจับนั่งสมาธิไม่ได้ ควรให้ออก

3. คนฉลาดที่ละโมบโลภมาก คนเช่นนี้จะทำตัวให้ดูดี แต่มี hidden agenda หลอกล่อผู้อื่นเพื่อทรัพย์ ฉกฉ้อ ทำให้องค์กรเสียหาย และอาจต้องมีคดีความตามมา คนเหล่านี้ยิ่งทำดีด้วยยิ่งอันตราย คนเหล่านี้ควรให้ออกสถานเดียว

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

การบริหาร โมหะ บริษัท