Main navigation

12 อาจารย์ไชย ณ พล วิสัชนาธรรมในกรรมฐานยาม 

Q ถาม :

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ถาม: ตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน
ตอบ: อยู่ที่พระนิพพาน

ถาม: เราไปมาทั่วจักรวาล ทำไมเราไม่เห็น
ตอบ: เพราะพระนิพพานอยู่นอกจักรวาล จิตในจักรวาลจึงไม่เห็น

ถาม: จักรวาลคือความมีอยู่เป็นอยู่ทั้งหมด ควรต้องเห็นสิ
ตอบ: ยังมีความมีอยู่ที่นอกเหนือจักรวาลอีก

ถาม: อยู่นอกจักรวาลแล้วจะอยู่ที่ไหนได้
ตอบ: พระนิพพานอยู่ในอมตธาตุ ส่วนท่านอยู่ในอนิจจธาตุ จึงไม่เห็น

ถาม: ทำอย่างไร เราจึงจะเห็น
ตอบ: ท่านต้องสละจิตอนิจจังในอนิจจธาตุ น้อมสู่อมตธาตุที่นิจจัง

ถาม: แล้วเราจะกลับมาจักรวาลได้อีกไหม
ตอบ: ไม่จำเป็นต้องกลับ เพราะในอมตธาตุ ท่านจะเห็นทุกสิ่งในความมีอยู่เป็นอยู่ทั้งหมดในทุกจักรวาล

ถาม: ยังมีจักรวาลอื่นอีกหรือ
ตอบ: ท่านต้องไปดูเอง

ถาม: ท่านรับรองไหมว่าถ้าเราสละจิตอนิจจังสู่อมตธาตุแล้ว จะเห็นจักรวาลในความมีอยู่เป็นอยู่ทั้งหมด
ตอบ: เรารับรองได้ แต่การเข้าถึงอมตธาตุจริง ท่านต้องรับรองเอง

ถาม: จะพิสูจน์ดู
ตอบ: บริสุทธิ์ บริสุทธิ์  

 


 

ที่มา
8 June 2023

คำที่เกี่ยวข้อง :

นิพพาน อมตธาตุ อนิจจัง