Main navigation

การเมืองที่สะอาดมีหรือไม่

Q ถาม :

เรียนท่านอาจารย์ครับ ผมศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองหลาย ๆ ประเทศ ตอนแรก ๆ ก็สนุกดี แต่พอศึกษามาก ๆ ชักเอือมระอา คล้ายจะอ้วกหลายครั้ง เลยมาวิเคราะห์ตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้น จึงเข้าใจว่าเหตุการณ์ทางการเมืองเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา ไม่มีสาระแก่นสารจริง เราไปขลุกมาก ๆ จึงมึนและปั่นป่วน พะอืดพะอม จะอ้วก แต่ผมยังต้องทำวิจัยให้เสร็จ จำต้องศึกษาให้จบ ผมผิดปกติไปหรือเปล่าครับ การเมืองเป็นเรื่องสกปรกไปทั้งหมดเลยหรือ การเมืองสะอาด ๆ มีในโลกบ้างไหมครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ยุคใดนักการเมืองเต็มไปด้วยกิเลส การเมืองก็สกปรก

ยุคใดนักการเมืองเต็มไปด้วยอริยธรรม การเมืองก็สะอาด

แต่หากพระอริยะไปยุ่งกับการเมือง ศีลของท่านก็จักเศร้าหมอง

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

กิเลส การเมือง อริยธรรม ศีล