พระเจ้าอุเทน

ว่าด้วย
กำเนิดพระเจ้าอุเทน

ประวัติของพระเจ้าอุเทนก่อนกำเนิด ก่อนครองราชสมบัติ และที่มาของมนต์บังคับช้างของพระเจ้าอุเทน

ลำดับที่
2

Keywords

มนต์

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ