พระนางสามาวดี

ประวัติของพระนางสามาวดี อัครมเหสีองค์แรกของพระเจ้าอุเทน  นางเป็นลูกสาวของเศรษฐีภัททวติยะ ในภัททวดีนคร  ต่อมาเกิดโรคอหิวตกโรคขึ้น นางและครอบครัวจึงเดินทางไปเมืองโกสัมพี เพื่อไปพบโฆสกเศรษฐี

แต่บิดาและมารดาของนางเสียชีวิตลง โฆสกเศรษฐีจึงรับนางสมาวดีเป็นบุตรบุญธรรม  เมื่อพระเจ้าอุเทนมาพบนางสมาวดี เกิดความสิเน่หาขึ้น จึงอภิเษกสมรสกับนางแล้วแต่งตั้งเป็นอัครมเหสี

ลำดับที่
3

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ