พระฉันนะ

กล่าวถึงวิธีการลงอุกเขปนียกรรมฐานไม่เห็นอาบัติ อัญญวาทกกรรมฐานพูดกลบเกลื่อน และวิเหสกกรรมฐานทำความลำบากให้ภิกษุอื่น

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทว่าภิกษุ ต้องปาจิตตีย์ เพราะความเป็นผู้กล่าวคำกลบเกลื่อน เพราะความเป็นผู้ให้ลำบากแก่ภิกษุอื่น. เพราะความไม่เอื้อเฟื้อ

อ้างอิง
V06_01_05
ลำดับที่
9

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ