นางเปรตผู้เคยเป็นมารดาของพระสารีบุตร

เหตุการณ์
พระสารีบุตรเถระถามหญิงเปรตตนหนึ่งผู้ผอมมีแต่ซี่โครง เปลือยกาย มีรูปร่างน่าเกลียด ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นว่าเป็นใคร

นางเปรตเคยเป็นมารดาของท่านพระสารีบุตรในชาติอื่น ได้เป็นเปรตที่มีความหิวและความกระหาย กินน้ำลาย น้ำมูก เสมหะ หนอง และกินหนองและเลือดแห่งปศุสัตว์และมนุษย์ทั้งหลาย ไม่มีที่พึ่ง ไม่มีที่อยู่อาศัย นอนบนเตียงของผู้ตายที่ทิ้งไว้ในป่าช้า
 
นางเปรตได้ขอให้พระสารีบุตรให้ทาน แล้วอุทิศส่วนบุญมาให้ เพื่อพ้นจากการกินหนองและเลือด
 
ท่านพระสารีบุตรปรึกษาพระโมคคัลลานะ พระอนุรุทธะ และท่านพระกัปปินะแล้ว ได้สร้างกุฎี ๔ หลัง ในทิศทั้ง ๔ แล้วถวายกุฎีนั้น ข้าวและน้ำแก่สงฆ์ อุทิศส่วนกุศลไปให้มารดา ข้าว น้ำ และผ้า ก็บังเกิดเป็นวิบาก นี้เป็นผลแห่งทักษิณา นางได้เป็นเทพธิดามีร่างกายบริสุทธิ์สะอาด นุ่งห่มผ้าอันมีค่ายิ่งกว่าผ้าแคว้นกาสี ประดับด้วยวัตถาภรณ์อันวิจิตร  

ลำดับที่
9

พระไตรปิฎกเสียงชุดอื่นๆ

พระพุทธกิจ

พระพุทธกิจ