Main navigation

การยกระดับจิตสำนึกให้หมดจด

Q ถาม :

รบกวนอาจารย์ครับ เรื่องจิตสำนึกกว้าง ผมเลยไม่แน่ใจว่าควรยกระดับอย่างไรให้หมดจด รบกวนอาจารย์เมตตาชี้แนะว่าจิตสำนึกจุดไหนควรยกระดับรีบแก้ไขก่อน กราบขอบพระคุณครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

จิตสำนึกหมดจดมี 3 ระดับ คือ เบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด

จิตสำนึกหมดจดเบื้องต้น คือ

1. ศีลหมดจดทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ถือวิสาสะ ไม่หาเหตุผลเข้าข้างตนเอง

2. ศรัทธาหมดจด ทั้งในใจ วาจา การกระทำ ไม่มีความกังขา

3. จาคะหมดจด ทั้งในทรัพย์ ในการงาน ในการอุทิศพลี ไม่มีเจตนาแฝงเร้น

4. ปัญญาหมดจด ทั้งในการพัฒนาจิตใจ ชีวิต ธรรมกิจ ไม่มีมิจฉาทิฏฐิ ไม่มีเดรัจฉานวิชา ไม่มีโลกายัติ

ทั้งหมดจดด้วยตัวเอง ทั้งแนะนำผู้อื่นให้หมดจด ทั้งยินดีเมื่อมีผู้หมดจด เพราะนั่นคือประตูสุคติสู่สุคโต

ทั้งไม่ทำบาปเลอะเทอะด้วยตนเอง และป้องกันไม่ให้ใครทำบาปเลอะเทอะ เพราะหากทำบาปเลอะเทอะ จะต้องวิบัติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นการเปิดประตูอบายให้เขาโดยไม่ควรเลย

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

จิตสำนึก