Main navigation

รู้ เข้าใจ ปล่อยวาง

Q ถาม :

กราบท่านอาจารย์ครับ คล้ายผมได้สัมผัสอานุภาพกำลังบ้างแล้ว แรกเหมือนเห็นธรรมชาติคล้ายหนังสารคดีฉายให้เห็นชัดถึงเวทนาของสัตว์ ต่อมาเหมือนเห็นอดีตเราเอง ชัดมาก ละเอียด เหมือนเป็นอยู่ตอนนี้เอง สุดท้ายเหมือนกลับมารู้ลึกในสภาวะที่เป็นผล (ของการเห็นสิ่งรอบแล้วเฉย เข้าใจ) แรก ๆ ที่ได้ รู้สึกถึงกำลังอัดแน่นมาก จะระเบิดจากข้างใน ต้องรีบปล่อย ภายหลังถึงค่อยโปร่งใสขึ้น กำลังอัดคล้ายจะผลักขยะปฏิกูลในกายหยาบเราออกไปตามระยางแขน ขา หัว

ผมเพี้ยนไปหรือเปล่า รอดูมา 2 วัน ไม่กล้ารีบกวนท่านอาจารย์ แต่ข้อดีคือเหมือนเข้าใจธรรมชาติของพุทธะว่า "ก็แค่รู้เห็น แต่ไม่ข้องเกี่ยว" กระทบย่อย ๆ คอยกลับมายังฐานของจิตที่แยกออกมาด้วยความหมดจดที่ตนมี และกำลังขัดเกลาขึ้น

ขอคำแนะนำแก้ไขเพื่อปฏิบัติต่อครับ กราบขอบพระคุณมากครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ขั้นนี้ เป็นวิราคะลึกละเอียด ดีครับ

ขั้นนี้ต้องใช้ รู้ เข้าใจ ปล่อยวาง เป็นสำคัญ

ซึ่งจิตจะบอกเอง เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ไว้ และก้าวสู่ความบริสุทธิ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

Sadhu Sadhu