Main navigation

ดับพลังปรุงแต่งในจิต

Q ถาม :

กราบท่านอาจารย์ครับ ผมเข้าใจคำสอน "ตัดจิตเริ่มเกิด..." เมื่อใจไม่จ้องเอา จะหยุด ได้เป็นผู้ดู แล้วเห็น บางขณะเห็น สิ่งรอบเป็นเมืองตุ๊กตา ไม่มีชีวิตจริง แต่กลายเป็นจิตเราเอง สร้างเรื่องในเมืองตุ๊กตานั้นขึ้นมา เป็นเรื่องราวต่อกัน จนลืมไปว่า จิตแต่งเรื่องขึ้นมาเองเกือบทั้งหมด เมื่อแค่เห็นทัน ไม่ทำเพิ่ม จะรู้สึกสบาย ได้เสถียรง่าย คล้ายที่เป็น..ไม่ทำอะไร ก็รู้บริสุทธิ์ขึ้นได้ทันที

ขอคำแนะนำเพิ่มปฏิบัติต่อครับ กราบขอบพระคุณมากครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ดีมากครับ

ดับพลังปรุงแต่งในจิตเองให้สลายหมด ก็ไม่ต้องนั่งเฝ้าดูอีกต่อไป

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

การปรุงแต่ง จิต ความดับ