Main navigation

สภาวะแห่งอมตะธาตุ

Q ถาม :

กราบท่านอาจารย์ครับ น้อมเข้าอมตะธาตุ เพิ่มกำลังให้รู้ชัดได้มาก หยุด ได้รู้ อยู่ท่ามกลาง เข้าใจ ไม่ใส่เจตนา รับรู้ผลของความว่าง ความบริสุทธิ์ ขัดเกลาไป เมตตาผุดแรงจนตกใจ ทำลายเงื่อนไข ขยายขอบ ลดเราเขา

ทำให้เข้าใจว่า ทำไมพระปฏิบัติสำเร็จ มีกำลังเมตตามาก เป็นพลังล้นออกมาตลอด สุดท้ายทุกสรรพสิ่งอิงต่อกันตลอดเวลา บ่มจนถึงวาระสมควรของแต่ละดวงจิต

ผิดตกขอคำแก้ไขครับ กราบขอบพระคุณมากครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

That's right

Sadhu Sadhu