Main navigation

ทำอย่างไรให้เข้าสมาธิได้เร็วเหมือนเมื่ออยู่ในคอร์สปฏิบัติ

Q ถาม :

กราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับ เวลาเข้าคอร์สปฏิบัติก็ได้สภาวะดีมาก พอกลับมาทำงานก็หลุดบ่อยครั้ง และเข้ายากกว่าตอนอยู่ในคอร์สมาก ท่านอาจารย์มีวิธีเข้าสมาธิแบบฉับพลัน เหมือนที่เราฝึกกันใน WE1 ไหมครับ กราบขอบพระคุณครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

Don't think.  Just feel it.

Then, don't feel. Just know it.

Then, not only know it, but know all of a kind.

Then, let go all of the known.

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

สมาธิ สภาวะ การปล่อยวาง