Main navigation

กุญแจแห่งความสำเร็จ

Q ถาม :

ท่านอาจารย์ครับ ผมได้อ่านหนังสือ "ปฏิบัติง่ายสำเร็จง่าย" ของท่านอาจารย์แล้ว ผมว่าเป็นกุญแจความสำเร็จที่ล้ำค่า ผมพกติดตัวเลยครับ แต่ยังมีอีกบางกิจกรรมที่ท่านอาจารย์ยังไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือ ผมขออนุญาตถามได้ไหมครับ อะไรคือกุญแจของการลงทุน และอะไรคือกุญแจของการบรรลุธรรมที่ปฏิบัติง่ายสำเร็จง่ายครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

กุญแจแห่งความสำเร็จในการลงทุน

แม่กุญแจ คือ invest for harvest

ลูกกุญแจ คือ take action on the right time

นี่คือการปฏิบัติง่ายสำเร็จง่ายในการลงทุน


กุญแจแห่งความสำเร็จในการบรรลุธรรม

แม่กุญแจ คือ ยินดี ยินดี ยินดี

ลูกกุญแจ คือ ปล่อยวาง ปล่อยวาง ปล่อยวาง

นี่คือการปฏิบัติธรรมแบบปฏิบัติง่ายสำเร็จง่าย

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

ความสำเร็จ บรรลุธรรม