Main navigation

การปล่อยวางเวทนา

Q ถาม :

กราบท่านอาจารย์ครับ เมื่อใจแยกจากรู้ได้มากพอ รู้สงบจะเห็นเวทนาทางกาย/ผัสสะที่ค้างอยู่ เป็นเหมือนของถ่วง วางกายเวทนา ไม่สนใจผัสสะ ด้วยการรู้ให้ลึกเบา ๆ ที่หมดจดขึ้น แค่เล็กน้อยก็จะหลุดได้บ้าง... ขอวิธีอื่นเพิ่มครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ดีแล้วครับ

ต่อไป วางผัสสะและเวทนาในใจ

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

ผัสสะ เวทนา ปล่อยวางเวทนา