Main navigation

สงบ อิสระ อมตะ

Q ถาม :

กราบท่านอาจารย์ครับ จากวางวิญญาณธาตุ เข้าสงบอมตะ เมื่อมีกรุณาเสมอ ใน-นอก เรา-เขา มีปัญญาเห็นสรรพสิ่งล้วนก่อเกิด กระทบ ดับ เสมอกันเป็นธรรมดา ทั้งหมดสมดุลเสมอ ได้สงบนิ่ง ยิ่งเห็นล้วนธรรมดา ยิ่งสงบ ยิ่งช้า/สงบ ยิ่งเห็นธรรมดาแท้ วนเอื้อขัดเกลา ยิ่งเบา ทำกำลังสงบพอ เบาแยกต่างสภาวะ ที่สุดจึงเลือกสงบอิสระอมตะด้วยความคุ้มค่าเหนืออื่น

ขอคำแนะหากตกหล่นครับ กราบขอบพระคุณมากครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ทรงให้ได้ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา = สมาบัติ

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

สมาบัติ การปฏิบัติ