Main navigation

จิตรู้ที่ไม่ประกอบเจตนา

Q ถาม :

กราบท่านอาจารย์ครับ จากจิตแค่มีรู้ ด้วยไม่มีเจตนา รู้จะมีกำลังโฟกัสสมดุลได้เอง เป็นรู้ในรู้ ไม่มีอะไร แต่กำลังรู้นั้นชนะอะไรอื่นทั้งหมด

รู้มีกำลัง กลาย ขยายแผ่ออก รู้ในรู้บางละเอียด กว้าง ๆ มีสมดุลระหว่างกำลังกับกว้าง (ไม่ทำอะไร)

รู้ที่เคยสงสัยว่า รู้แผ่ว่าง ๆ มืด ๆ แล้วไงต่อ กลายเป็นเข้าใจ - ว่าง มืด ไม่ใช่ประเด็น แต่คือธรรมรสไม่มีอะไรต่อ ไม่เพ่งวิญญาณธาตุ แค่นั้นก็สบายหลุดจากเงื่อนไขใด ดูเหมือนเป็นตรรกะธรรมดา ตรง ๆ ง่าย ๆ กราบขอคำแนะนำครับ และขอบพระคุณครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

Dee laew krub.

Sadhu Sadhu.

ทำให้เป็นสมาบัติ คือ อยู่ในสภาวะนั้นตลอด แม้ในระหว่างกิจทั้งหลาย

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

สมาบัติ สมถะ จิต