Main navigation

ควรทำตัวอย่างไรเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยหนัก

Q ถาม :

กราบเท้าท่านอาจารย์ค่ะ หนูจะต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยหนัก ไม่ทราบว่าควรจะชวนเขาคุยเรื่องอะไรดีคะจึงจะทำให้คนไข้สบายใจ ไม่ทำให้คนไข้จิตแย่ลงคะ ขอท่านอาจารย์แนะนำด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ข้อปฏิบัติของทุกคนที่ไปเยี่ยมไข้ดูแลคนไข้

อย่าคุยเยอะ เสียงเป็นการรบกวนความสงบของคนไข้ เมื่อภายในจิตไม่สงบ ก็สูญเสียศักยภาพในการรักษาตน

คุยเฉพาะนิโรธ มรรค บุญกุศล ความดีของคนไข้

เรื่องทุกข์ สมุทัย ปัญหา รายงานเรื่องราวในครอบครัว บริษัท หรือโลก นั่นเป็นพิษสำหรับคนไข้

หากจะแนะนำแนวทางรักษาเพิ่มเติม

ต้องกลั่นกรองมาแล้วอย่างดีว่าเหมาะสมกับคนไข้จริง ๆ แล้วจึงหารือกับญาติก่อน เห็นพ้องกันก่อน ค่อยแนะนำ

อย่าแนะนำเรื่อยเปื่อย เยอะไปหมด จะทำให้คนไข้สับสน หากญาติไม่เห็นด้วยคนไข้จะเกรงใจหรืออาจน้อยใจที่ไม่ขวนขวายให้

ธรรมชาติของคนที่เข้าใจว่าตนใกล้ตายมักไม่อยากให้ใครเดือดร้อน จะขี้เกรงใจมาก ญาติต้องขวนขวายที่จะทำให้คนไข้ ไม่รอให้คนไข้เรียกร้อง

บรรยากาศ ทั้งหมดต้องสงบสุข ยินดี ห้ามวุ่นวายร้อนรน แสดงความวิตกกังวล

การให้ที่ดีที่สุด สำหรับคนไข้คือให้สภาวะที่บริสุทธิ์ที่สุด ดังนั้น ทุกคนที่อยู่ใกล้คนไข้ เยี่ยมคนไข้ต้องเข้าสมาธิ นิโรธ แผ่จิตให้ แผ่บุญกุศลให้

 

 

ที่มา
CPA through อิสรีย์ กลั่นดี Note: 4 Jan 2020

คำที่เกี่ยวข้อง :

เยี่ยมไข้