Main navigation
ธรรมอันลามก
Share:

  ธรรมอันลามกได้แก่

  (1)  โลภะและโทสะ

  (2)   ความโกรธและความผูกโกรธไว้

  (3)   ความลบหลู่และความตีเสมอ

  (4)   ความริษยาและความตระหนี่

  (5)   ความเจ้าเล่ห์และความโอ้อวด

  (6)   ความหัวดื้อและความแข่งดี

  (7)   ความถือตัวและความดูหมิ่น

  (8)   ความเมาและความเลินเล่อ

ธรรมอันลามกเหล่านี้สามารถละได้ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘

 
อ้างอิง:
ธรรมทายาทสูตร พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๒๖ หน้า ๒๑-๒๒

คำต่อไป