Main navigation

เห็นดวงกลมเหมือนเพชรในสมาธิ ควรปฏิบัติต่ออย่างไร ๑

Q ถาม :

เช้าวันนี้ตื่นมาปฏิบัติ ช่วงแรกค่อนข้างฟุ้ง ตอนหลังได้สภาวะพอสมควรครับ เข้าไปพบดวงกลมที่เป็นเหมือนเพชร เห็นสักครู่แล้วเคลื่อนออกครับ ขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่าดวงกลมเหมือนเพชรนี้คืออะไรครับ และควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปครับ กราบ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ปฏิบัติต่อไปอย่างเป็นธรรมชาติ

ใช้จิตรัตนะเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิต

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

การปฏิบัติ จิต