Main navigation

ควรปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงโรคระบาด

Q ถาม :

กราบเรียนถามอาจารย์ครับ ตอนนี้โควิดระบาดหนักมาก มีที่ไหนบ้างครับที่ควรหลีกเลี่ยง เราควรทำตัวอย่างไรในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างนี้ครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

จากการระบาดของโรคร้ายหลายระลอกที่ผ่านมา พบดังนี้

แหล่งมนุษย์เริ่มติดเชื้อ และแพร่เชื้อรวดเร็ว

1.  ตลาดสัตว์ เช่น
     1.1 ตลาดขายเนื้อสัตว์
     1.2 แหล่งกักขังสัตว์

2.  ที่คนตีกัน สัตว์ตีกัน เช่น
     2.1 สนามมวย
     2.2 สนามชนไก่

3.  แหล่งอบายมุข เช่น
     3.1 บ่อนการพนัน
     3.2 ผับ บาร์

4.  งานสังสรรค์ เช่น
     4.1 วงเหล้า
     4.2 งานเลี้ยงสังสรรค์

5.  สถานหลงใหล และใหลหลง
     5.1 สถานที่เต็มไปด้วยคนหลงใหลตัวเอง
     5.2 สถานที่เต็มไปด้วยคนใหลหลงสิ่งต่าง ๆ
     5.3 พิธีกรรมมหาชนเบียดเสียด
     เป็นต้น

ทั้งหมดนี้เป็นแหล่งโมหะหนาแน่น เป็น Weak Link ของสังคมและชีวิต จึงติดเชื้อได้ง่าย จัดเป็นที่อโคจร จงหลีกเลี่ยงแหล่งอโคจรดังกล่าว และแหล่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ทำตนให้แข็งแรง

บุคคลที่แข็งแรง แม้ผ่านเชื้อบ้าง เชื้อจะไม่ทำร้าย

บุคคลจะแข็งแรงได้ด้วย

1.  อาหารดี
     1.1 รับประทานผักเป็นหลัก หรือเนื้อสัตว์ที่ตายเอง (ไม่โดนฆ่าเพื่อขาย เพื่อกิน)
     1.2 ดื่มน้ำอุ่นบ่อย ๆ
     1.3 ดื่มกระชาย+น้ำผึ้ง+มะนาวเนือง ๆ
     1.4 ทานแบคทีเรียดี เช่น กิมจิ เป็นระยะ ๆ

2.  อากาศดี
     2.1 อยู่ในที่โล่ง อากาศสะอาด
     2.2 ล้างปอดเนือง ๆ โดยเป่าลมออกให้หมดปอด แล้วหายใจเต็มปอด ท้องพอง ซี่โครงขยาย อกตั้ง

3.  ออกกำลังดี
     3.1 กายคตาสติ 1 เดินขึ้นบันไดลงบันไดวันละหลายรอบ
     3.2 กายคตาสติ 2 จ้อกกิ้ง อยู่กับที่ หรือในที่สะอาด
     3.3 กายคตาสติ 3 โยคะ
     3.4 กายคตาสติ 4 ไท้เก๊ก

4.  กรรมดี
     4.1 ไม่เบียดเบียนตนเพื่อคนอื่น
           ไม่เบียดเบียนคนอื่นเพื่อตน
           ไม่เบียดเบียนคนหนึ่งเพื่ออีกคนหนึ่ง
     4.2 แผ่เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาต่อตน สรรพสัตว์ มวลมนุษย์ และเทพพรหมเสมอ

5. จิตดี
     5.1 อารมณ์ดี ยินดีกับสิ่งดี ยิ้มจริงใจ หัวเราะง่าย
     5.2 เข้าสมาธิลึกเป็นประจำ อย่างน้อยวันละสองครั้ง

6. ปัญญาดี
     6.1 อยู่กับสัมมาธรรมเสมอ ไม่เสพมิจฉาธรรม หรือเดรัจฉานวิชา
     6.2 วิปัสสนาธรรมชาติ ชีวิต และโลก แล้วปล่อยวางเนือง ๆ
     6.3 ติดตามผลงานวิจัยทางการแพทย์เนือง ๆ

จัดระบบแห่งความไม่ประมาท

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า "ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย"
ดังนั้น แม้จะแข็งแรงแค่ไหน ก็ควรจัดระบบความไม่ประมาทให้พร้อมเสมอ คือ

1 ระบบดี
    1.1 ป้องกัน ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าใกล้ผู้อื่น หรือประชุมชน
    1.2 กำจัด ด้วยการล้างมือบ่อย ซักผ้าบ่อย ฉีดสเปรย์พื้นที่รับแขก และพื้นที่เสี่ยงเนือง ๆ
    1.3 เตรียมพร้อม มียาสามัญ และอุปกรณ์ช่วยสำหรับกรณีฉุกเฉิน
    1.4 หน่วยเสริม มีเบอร์ กรมควบคุมโรคติดต่อ และหน่วยรถพยาบาลใกล้บ้าน

2. มิตรดี
    2.1 รักกันแบบผู้ดี ให้เกียรติ เคารพรัศมีส่วนตัวของกันและกัน
    2.2 คบแต่คนที่ไม่ประมาท เพราะผู้ประมาทมักพาตนและคนอื่นไปตาย

3. มนต์ดี
    3.1 เปิดมนต์รัตนสูตรในบ้าน (พุทธวิธีเจริญรัตนปริตร)
    3.2 สวดชินบัญชร

4. จัดการสมบัติดี
     4.1 แจกแจงทรัพย์สินให้ครอบครัวหรือองค์กรทราบ
     4.2 อะไรควรกระจายอำนาจ ก็มอบอำนาจให้เรียบร้อย

5. ทำใจได้ดี
    5.1 มีชีวิตก็ดี ทำประโยชน์ได้ ทำทุกเวลาแห่งชีวิตให้มีคุณค่าเสมอ
    5.2 ตายก็ได้ สบายดี

6. รับวัคซีนที่มีความเสี่ยงต่ำ

รู้แล้ว ปฏิบัตินะ จึงจะได้ผลจริง

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

โรคระบาด