Main navigation

ทำอย่างไรชีวิตจึงจะหายเหนื่อย

Q ถาม :

ท่านอาจารย์ครับ รู้สึกว่าชีวิตเหนื่อยมาตลอด เดิมคาดว่าทำนั่นทำนี่แล้วจะสบาย ก็ยังต้องเหนื่อยอีก คิดว่าอายุเท่านั้นเท่านี้จะพอแล้ว ก็ยังต้องเหนื่อยอีก อะไรทำให้ชีวิตต้องเหนื่อยตลอดอย่างนี้ครับ เมื่อไรจึงจะหายเหนื่อยได้บ้างครับ ขอความกระจ่างจากท่านอาจารย์ด้วยครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ตัณหาทำให้ชีวิตสัตว์ทุกโลกเหนื่อยไม่รู้จบ

ตัณหาในอะไร 

ตัณหาในสังขารทั้งหลาย ทั้งของตนบ้าง ของคนอื่นบ้าง

ดับตัณหาได้ก็หายเหนื่อย

ดับที่ไหน 

ดับตัณหาใน กายสังขาร ทั้งหลาย ทั้งของตนของคนอื่น

ดับตัณหาใน วจีสังขาร ทั้งหลาย ความคิด และคำพูด ทั้งของตนของคนอื่น

ดับตัณหาใน จิตตสังขาร ทั้งหลาย อารมณ์ และเจตนา ทั้งของตนของคนอื่น

ใครดับได้ ก็เลิกเหนื่อยสิ้นเชิง

ใครดับได้บ้าง ก็เบากาย เบาใจ เบาชีวิตมากขึ้น

ใครไม่ตั้งใจดับให้ได้ผล ก็ต้องดิ้นรนไปในวัฏฏะสงสารอันแสนเหนื่อยยากไม่รู้จบ

เมื่อไรที่จะหายเหนื่อย

เมื่อดับตัณหาขาดสูญ เป็นอิสระสิ้นเชิงจากสังขาร ทั้งของตน ของคนอื่น และของโลกทั้งหลาย

 

 

ที่มา
4 April 2023