Main navigation

อาการแปรปรวนหลังจากนั่งสมาธิ แก้ไขอย่างไร

Q ถาม :

กราบเท้าท่านอาจารย์ ขออนุญาตส่งการบ้านและขอคำแนะนำในการปฏิบัติครับ บางวันก็ได้สภาวะดีมาก แต่อีกวันเหมือนเข้าสมาธิไม่ได้เลย เช่น เมื่อสองวันก่อนได้สภาวะประณีตไร้ขอบเขต รู้ชัด รู้ว่าวิญญาณธาตุที่เข้าไปรู้การปรุงแต่งกับผู้รู้เป็นคนละส่วนกัน และสามารถปล่อยวางเข้าไปในส่วนละเอียดที่ไม่เคยเข้าถึงมาก่อน จนเห็นว่ามีพลังงานบางอย่างเป็นเส้น ๆ ขาว ๆ หลุดออกไป วันต่อมาก็ได้สภาวะพอสมควรแต่ไม่ประณีตเท่า แต่ถัดมาอีกวัน (เช้าวันนี้) เหมือนเข้าสมาธิไม่ค่อยได้เลยครับ

ส่วนในชีวิตประจำวันถ้ากำหนดดูก็จะรู้สึกโล่งเบาดีครับ แต่ก็มีการไหลไปปรุงตามสิ่งกระทบ สังเกตเห็นว่าหลังได้สภาวะดีในการปฏิบัติมักจะมีการกระทบแรง ๆ เกิดขึ้นครับ

ขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ ดังนี้ครับ
1. สภาวะที่รายงานท่านอาจารย์ถูกต้องตามที่เกิดไหมครับ
2. อาการแปรปรวนที่เรียนท่านอาจารย์เกิดขึ้นเพราะอะไร ควรแก้ไขอย่างไรครับ
3. ที่เห็นเป็นเส้นขาว ๆ หลุดออกไป เห็นถูกต้องไหมครับ เป็นอะไรที่หลุดออกไปครับ

กราบขอความเมตตาท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

1. ถูกครับ

2. เมื่อเราเป็นสีเทา รับเทามาอีก ก็ไม่รู้สึกแตกต่าง อารมณ์จึงไม่รุนแรง

    เมื่อเราเริ่มใส แม้รับขาวเข้มมา ก็รู้สึกแตกต่าง อารมณ์จึงรุนแรง

การเสียสภาวะดีไป เป็นเพราะไม่ได้ set ไว้เป็นวิหารธรรม

ดังนั้นแก้โดย เมื่อได้สภาวะดีแล้วกำหนดว่า ต่อไปนี้เราจะดำเนินชีวิตด้วยสภาวะนี้ แล้วประคองสภาวะนั้นออกมาทำงานด้วยญาณและฤทธิ์ ในการทำงานจะดีขึ้นมาก

3. เส้นขาว คือการยึดถือความดีเฉพาะด้าน เมื่อเข้าสู่ความบริสุทธิ์ จะค่อย ๆ หลุดออกไป ดีครับ