Main navigation

ทำอย่างไรไม่ให้จมอยู่กับปัญหา

Q ถาม :

เรียนท่านอาจารย์ครับ ผมชอบที่ท่านอาจารย์บอกว่า Be a part of solution, not be a part of problem มากเลยครับ ผมว่านี่เป็นกุญแจการจัดการทั้งหลายเลยครับ

แต่ประเด็นสำคัญ ทำอย่างไรจะให้คนมองเห็น solution ไม่ให้จมอยู่กับปัญหา ตรงนี้เป็นเรื่องยาก ขอความกรุณาท่านอาจารย์ให้แนวทางหรือวิธีการด้วยได้ไหมครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ที่คิดว่าเป็นเรื่องยาก นั่นก็คือการจมอยู่กับปัญหาแล้ว

จริง ๆ แล้วการหา solution เป็นเรื่องง่าย ง่ายกว่าการอยู่กับปัญหามาก

เพราะอะไร 

เพราะทุกจิตใจต้องการภาวะไร้ปัญหา (นิโรธ) ไม่ต้องการปัญหา (ทุกข์) อยู่แล้วโดยธรรมชาติ ดังนั้นก็แค่

1. เปิดปัญญามองผลดีที่สุดที่เป็นไปได้ (vision)

2. รวบรวมปัจจัยแห่งผลสำเร็จมาประกอบกันให้ถูกส่วน (mission)

3. ออกแบบกระบวนการสู่ผลโดยง่ายโดยเร็ว (process management)

4. อย่าเสียเวลากับปัญหา อย่าขบคิดเคี้ยวเอื้องปัญหา อย่าวิจารณ์ปัญหา นั่นเป็นการสร้างอารมณ์ block ปัญญา ปัญหาจะแตกตัวบานปลาย ปัญหาเป็นสิ่งที่เราต้องการทิ้ง ทิ้งได้ ทิ้งเลย หากทิ้งไม่ได้ เฉยไว้ รีบสร้างผลใหม่มาแทนที่ภาวะเดิม ปัญหาก็จะหายไปโดยปริยาย

ด้วยสี่ขั้นตอนนี้ จะบริหารอะไรก็ได้อย่างสนุกสนานโดยสมควร

จำไว้ว่า 

อยู่กับปัญหา เสียเวลากับปัญหา คือ อวิชชา

อยู่กับนิโรธภาวะไร้ปัญหา และ solution (มรรค) คือ ปัญญา

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

อวิชชา ปัญญา นิโรธ มรรค