Main navigation

การจัดการชีวิตให้ดี

Q ถาม :

ปัญหาของตัวเองเท่าที่ใคร่ครวญดู คือขาดความพอดี (ก็เลยเสียหาย) อัดตารางงานแน่นเต็มวันจนกระทั่งเหนื่อยมาก เวลาเข้าห้องน้ำ เอาหนังสือที่อยากอ่านเข้าไปนั่งอ่านเพื่อประหยัดเวลา แต่ก็นั่งหลับในห้องน้ำ เวลากลับถึงบ้านก็หมดแรงหลับบนโซฟา ฟังดูชีวิตรันทดเล็กน้อย แต่พยายามดูแลตัวเองอยู่ค่ะ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

อายุมากแล้ว

ตอนนี้สิ่งที่ต้องทำเป็นหลัก คือ

1. อ่านจิตตนตลอดเวลา

2. บริหารจิตใจให้เป็นที่สบายในทุกสถานการณ์

3. เลือกรักษา the Utmost value ของชีวิตไว้

4. กล้า Eliminate the worst value ออกจากชีวิตเรื่อย ๆ จนไม่มีเหลือ

ลองทำดูนะ

แล้วจะพบว่า เมื่อจิตเป็นอิสระจากสิ่งต่าง ๆ เราสามารถจัดการกับชีวิตได้ดี 

คนที่ประสบความสำเร็จทั้งหมด คือคนที่เลือก the best ทำ the best  ทั้งชีวิต จิตใจ สุขภาพ และการงานก็ดี

คนที่ล้มเหลวส่วนมาก เพราะเลือก the worst ทำ the มั่ว ทั้งชีวิต จิตใจ สุขภาพ และการงานก็แย่

ดังนั้น คัดกรองให้ดี กล้าตัดสินใจ นั่นเป็นสิทธิและอำนาจส่วนตนที่ทุกคนมี

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

จิต การบริหาร