Main navigation

จะพัฒนาอทุกขมสุขเวทนาเป็นอุเบกขาได้อย่างไร

Q ถาม :

ธรรมะกระจ่างในห้องสุคโตวันนี้ตอบคำถามได้ตรงใจผมมากเลยครับ เพราะผมกำลังมีคำถามในใจเรื่องความต่างระหว่างอุเบกขาและอทุกขมสุขเวทนาอยู่พอดี แต่อีกอย่างที่ผมอยากรู้คือ เราจะสามารถพัฒนาอทุกขมสุขเวทนาไปเป็นอุเบกขาได้อย่างไร เนื่องจากสภาวะใกล้เคียงกันมาก การ transition ไม่น่าจะยาก

ที่ผ่านมาผมสังเกตว่าสภาวะผมเองจะเป็นอทุกขมสุขเวทนาเป็นส่วนใหญ่ เพราะไม่ค่อยมีอารมณ์สุขหรือทุกข์กับสิ่งใด ๆ เมื่อเทียบกับคนอื่น ๆ หรือถ้าจะมีอารมณ์ ก็จะ swing ไม่แรง และกลับเข้าสู่ความเฉย ๆ อย่างรวดเร็ว ผมจึงอยากพัฒนาไปขั้นต่อ ๆ ไปครับ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ

A อาจารย์ไชย ณ พล ตอบ :

ดับผัสสะทางใจ

ให้เหลือแต่จิตธาตุล้วน ๆ

จิตธาตุมีธรรมชาติเป็นอุเบกขา

 

 

คำที่เกี่ยวข้อง :

เวทนา อุเบกขา ผัสสะ